Spring til indhold

Gymnasier og ungdomsuddannelser

Her finder du en lærervejledning til gymnasier og ungdomsuddannelser, der beskriver formålet med u-web.dk og opbygningen af u-web.dk.

Formålet med Danidas Undervisningsportal til gymnasier og ungdoms-uddannelser er at skabe forståelse for Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde.

Skovrydning

Målet er at udvikle elevernes globale kompetencer, dvs. de nødvendige kritiske færdigheder i forhold til rettigheder, beslutningstagning, personligt og socialt ansvar, der muliggør udvikling til en aktivt deltagende medborger - også på et globalt niveau i forhold til fx miljø, kønsbaserede og samfundsøkonomiske uligheder.

Undervisningsmaterialer

I venstremenuen under ”Gymnasier og ungdomsuddannelser” finder du undervisningsmaterialer til forskellige fag og AT-forløb. Danidas Oplysningsbevilling har støttet alle undervisningsmaterialerne.

Til de fleste undervisningsmaterialer er der en underside, som kort-fattet beskriver materialet samt målgruppe og fag. I visse tilfælde bliver du ledt direkte over til et undervisningsmateriale.

Verdensfilm

”Gymnasier og ungdomsuddannelser” indeholder "Verdensfilm", som er filmperler på 8-12 minutter om alverdens temaer. Dokumentar-filmene indeholder en sjov og utraditionel vinkel, der giver ny viden og en anderledes opfattelse af lande i Afrika, Asien, Oceanien og Latinamerika end de stereotyper, vi alt for ofte konfronteres med.

I venstremenuen under ”Gymnasier og ungdomsuddannelser” finder du en kort beskrivelse af Danidas Verdensfilm samt link til Danidas Verdensfilm fra 2002 til 2017.

Du kan finde et link til alle Verdensfilmene her.

Fag og læreplaner

I venstremenuen under ”Gymnasier og ungdomsuddannelser” finder du information om bekendtgørelsen for STX og HF for udvalgte fag samt AT-forløb, idet U-WEB lægger vægt på, at undervisnings-materialerne er forankret i fag og læreplaner.


Emnet til årets eksamen i almen studieforberedelse er "Menneskets forhold til naturen". Du kan finde inspiration til interessante problemstillinger i undervisningsmaterialerne i menuen.

Temaer

I venstremenuen under ”Gymnasier og ungdomsuddannelser” finder du artikler om tre temaer, som er centrale i forhold til global undervis-ning:

• Interkulturelle kompetencer
• Undervisning i Globalt Medborgerskab
• Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

I artiklen om "Undervisning i Globalt medborgerskab" finder du UNESCOs pædagogiske vejledning til at inddrage læringstemaer i undervisningen.