Spring til indhold

Grundskolen

Her finder du en lærervejledning til grundskolen,der beskriver formålet med u-web.dk og opbygningen af u-web.dk.

Formålet med u-web.dk til grundskolen er at skabe forståelse for andre lande og kulturer, aktiv og kritisk stillingtagen, forståelse mellem kulturer, stille spørgsmålstegn ved egne værdier og indgå i verden på en ansvarlig måde.

Mobiltelefoner i Afrika

Undervisningsmaterialer

Indgangen til ”GRUNDSKOLEN” præsenterer konkrete og praksisnære undervisnings-materialer til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. 

Undervisningsmaterialerne er inddelt efter de tre trin, så du nemt kan finde et undervisningsmateriale, der er målrettet et eller flere fag samt klassetrin.

Verdensfilm

Indgangen til ”GRUNDSKOLEN” indeholder Danidas Verdensbilled-legatfilm, som er filmperler på 8-12 minutter om alverdens temaer. Dokumentarfilmene indeholder en sjov og utraditionel vinkel, der giver ny viden og en anderledes opfattelse af lande i Afrika, Asien, Oceanien og Latinamerika end de stereotyper, vi alt for ofte konfronteres med.

Vi anbefaler, at læreren ser en verdensfilm igennem, inden filmen bliver præsenteret for elever i indskolingen og på mellemtrinnet.

Fælles Mål for fagene

Indgangen til ”GRUNDSKOLEN” indeholder fag. Globale udfordringer og muligheder forudsætter viden, færdigheder og kompetencer, som er forankret i de enkelte fag.

Her finder du et link til Fælles Mål for fagene (2014) på emu.dk.

Fælles Mål er udgangspunktet for undervisningsmaterialerne på u-web.dk. Fælles Mål for et fag udpeger færdigheds- og vidensområder, som læreren omsætter til praksis, og samtidig er Fælles Mål en metode til at opstille læringsmål for eleverne, inden læreren vælger undervisningsaktiviteter.

Kortlægning af Fælles Mål

Formålet med kortlægningen er at skabe et overblik over, hvilke begrundelser udvalgte fag har for at arbejde med det globale perspektiv i undervisningen. Kortlægningen er en fortolkning af Fælles Mål.

Her finder du et link til en kortlægning af Fælles Mål for udvalgte fag i et globalt perspektiv.

De grønne målpar i fagene er direkte globale mål, mens de gule målpar betyder, at mål-parret i faget kan anvendes til at understøtte elevernes generelle læring i et forløb, fx faglig læsning og skrivning i fagene. 

Tværgående emner

It og medier, innovation og entreprenørskab og sproglig udvikling er tværgående emner i Fælles Mål, og u-web.dk anbefaler, at læreren bruger undervisningsmaterialerne til indskoling, mellemtrin og udskoling i sammenhæng med de tre tværgående områder (emu.dk).

Undervisningsmaterialerne på u-web.dk lægger op til varierede og alsidige læringsformer jf. elevernes alsidige udvikling (emu.dk).

Temaer

Indgangen til ”GRUNDSKOLEN” indeholder temaer, og temaer inde-holder uddybende artikler om tre temaer:

• Interkulturelle kompetencer
• Undervisning i Globalt Medborgerskab
• Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

I artiklen om "Undervisning i Globalt medborgerskab" finder du UNESCOs pædagogiske vejledning til at inddrage læringstemaer i undervisningen.