Spring til indhold

Til læreren

I menuen til venstre finder du en lærervejledning til grundskolen og til gymnasier.

Lærervejledningen indeholder en kort beskrivelse af undervisnings-materialer, verdensfilm, fag og læreplaner, temaer og FN´s Verdens-mål.

Skolegang i Tanzania

Under "Undervisningsmateriale" og "Verdensfilm" finder du de under-visningsmaterialer og film, som Danidas Oplysningbevilling har støt-tet. Under "Fag og læreplaner" finder du links til gældende læreplaner.

Under "Temaer" finder du tre uddybende artikler om interkulturelle kompetencer, globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling, som kan udgøre den faglige og pædagogiske ramme for global undervis-ning. De tre temaer er gennemgående på u-web.dk under ”Temaer”.