Spring til indhold

Om U-web

U-web.dk er en undervisningsportal for lærerne i grundskolen, gymnasierne og ungdomsuddannelserne. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bruger portalen.

U-webs opbygning

I topmenuen på u-web.dk finder du følgende fire menupunkter: GRUNDSKOLEN, GYMNASIER OG UNGDOMSUDDANNELSER, TIL LÆREREN og OM U-WEB. Disse fire menupunkter er synlige for både lærere og elever.

I det følgende får du en oversigt over undervisningsportalen U-web.dk's opbygning og indhold.

Grundskolen

Under "GRUNDSKOLEN" finder du film, interaktive websider og digitale undervisningsmaterialer til:

  • indskoling
  • mellemtrin
  • udskoling

Undervisningsmaterialerne er opdelt i tre trin, således at det er nemt at finde et undervisningsmateriale, som er relevant til målgruppen.

Du kan finde links til Fælles Mål for fagene, så du nemt kan vurdere, i hvilket omfang et undervisningsmateriale understøtter færdigheds- og vidensmål i de fag, som materialet er målrettet. Du kan også inddrage ”Danidas Verdensfilm” og ”temaer” i din undervisning.

Gymnasier og ungdomsuddannelser

Under menupunktet "GYMNASIER OG UNGDOMSUDDANNELSER" finder du undervisningsmaterialer til STX, HF og erhvervsuddannelser. Du kan finde undervisningsmaterialer så som Danidas Verdensfilm, dokumentarserier, interaktive websites, undervisningsforløb til specifikke fag samt landsdækkende projekter.

Du kan finde links til læreplaner for fagene, så du nemt kan vurdere, i hvilket omfang undervisningsmaterialerne lever op til faglige mål for de fag, som materialet er målrettet.

Mange af undervisningsmaterialerne kan også indgå i tværfaglige projektforløb, gymnasiernes AT-forløb og større skriftlige opgaver.

Til læreren

Under menupunktet ”TIL LÆREREN” kan du læse om formålet med at inddrage undervisningsportalen u-web.dk i fagene i ”Grundskolen” eller på ”Gymnasier og ungdomsuddannelser”.

Du kan også finde links til Danidas Verdensfilm, FN´s Verdensmål, Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, Undervisning for Globalt Medborgerskab og interkulturelle kompetencer.