Spring til indhold

Verdens oprindelige folk

Verdens oprindelige folk er et filmbaseret undervisningsmateriale, der giver gymnasieelever mulighed for at arbejde tematisk og systematisk med emnet oprindelige folk.

 

Materialet præsenterer en række faglige indgange, undervisningsforløb og vinkler på temaet med oprindelige folk.

Eleverne får mulighed for at beskæftige sig med oprindelige folk og det pres, de møder fra en global verden. Igennem videoklip og forskelligartede opgaver præsenteres eleverne desuden for konkrete cases med oprindelige folk fra Kenya og Grønland.

Du kan finde lærervejledningen her.

Målgruppe:

Ungdomsuddannelserne

Fag:

Materialet er udarbejdet til brug i samfundsfag og naturgeografi i gymnasiet.