Spring til indhold

SammenOmVerden

Et undervisningsmateriale om global udviklingspolitik og Verdensmålene.

 

Undervisningsmaterialet, som tager udgangspunkt i Verdensmålene (SDG’erne), handler om globale problemstillinger såsom klimaforandringer, fødevareforsyning og urbanisering. Eleverne får mulighed for at udvikle og diskutere konkrete løsninger på aktuelle problemstillinger.

 

Materialet indeholder cases med forskellige øvelser, herunder forhandlingsspil, diskussionsspørgsmål og innovationsøvelser og giver eleverne mulighed for at reflektere over egne handlinger som samfundsborgere og for at udvikle digitale og innovative kompetencer.

 

Materialet er bygget op om tematikker. De ni kapitler er:
 

1. Verdensmålene og den bæredygtige udvikling

2. En verden af unge

3. Urbanisering

4. En voksende middelklasse

5. Mennesker i bevægelse

6. Nye tendenser i sundhed

7. Et klima i forandring

8. Fremtidens fødevareforsyning

9. Innovation
 
Du kan finde lærervejledningen her.
 
Målgruppe:

Ungdomsuddannelserne

Fag:
Samfundsfag på A-niveau. Materialet kan til dels anvendes på Samfundsfag B-niveau, ligesom enkelte tekster og øvelser kan bruges i STX Historie A-niveau