Spring til indhold

Operation Dagsværk  - Dhaka

Et undervisningsmateriale til naturgeografi, engelsk og dansk om urbanisering, klimaændringer og livet i slummen.

Læs mere om undervisningsmaterialet her.

Operation Dagsværk - Dhaka

Hvert år udarbejder Operation Dagsværk undervisningsforløb, der omhandler aktuelle problematikker i årets projektland, som i 2017 er Bangladesh.  

Formålet med undervisningsmaterialet er at oplyse danske unge om globale problemstillinger, idet nuanceret og debatskabende oplysning er en forudsætning for at tage stilling til verden. 

Materialet består af:

Fag og niveau

De fire forløb dækker kernestof på forskellige niveauer:

  • Forløbene i naturgeografi dækker kernestof for B - og C - niveau
  • Forløbet i engelsk dækker kernestof i Engelsk A og Engelsk B
  • Forløbet i dansk beskæftiger sig med det mediemæssige stofområde i kernestoffet for dansk på STX.

Lærervejledning

Til alle fire undervisningsforløb er der udarbejdet lærervejledninger. Lærervejledningerne består af øvelser, materialer og inspiration eller hele den færdige pakke til undervisningsforløb i naturgeografi, engelsk og dansk.

Du kan downloade lærervejledninger til de fire forløb her: