Spring til indhold

Feeding Africa

Tag med til Etiopien, Ghana og Malawi, hvor du kan få indblik økonomisk udvikling i de afrikanske lande.

Projektet dykker ned i temaet økonomisk udvikling i Etiopien, og er til undervisning i samfundsfag på A-niveau i samarbejde med matematik

Temaet er økonomisk udvikling i Etiopien, og er til undervisning i samfundsfag på A-niveau i samarbejde med matematik.

Det færdige materiale kan findes på linket her:

http://feedingafrica.dk

 

Før du ser filmen

Den etiopiske regering har en målsætning om, at Etiopiens økonomi skal vokse til niveauet ”lavere mellemindkomstland” i 2025.
Gå ind på Verdensbankens hjemmeside. Hvilket BNP pr indbygger kræves hvis et land skal tilhøre kategorien ”lavere mellemindkomst land” (i år 2016):
https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-2016
Læs følgende artikel:
http://www.worldbank.org/en/country/ethiopia/publication/ethiopia-great-run-growth-acceleration-howto-pace-it
Hvornår spår Verdensbanken at Etiopien vil træde ind i indkomstgruppen ”Lavere mellemindkomst land”?
Læs i ”Økonomi” af John Palm Nielsen s. 41 – 42. fra afsnittet ”Elasticitet”.

Mens du ser filmen

Hvad driver den økonomiske udvikling i Etiopien? Hvilke sektorer er i vækst?
Spås væksten at fortsætte i disse sektorer?

Efter du har set filmen

Hvilke komparative fordele har det etiopiske landbrug i forholdt til vestlige landbrug som det danske?
Aflæs Etiopiens nuværende BNP pr. indbygger på http://www.globalis.dk/Lande/Etiopien. (punktet ”Økonomi” i bunden af siden).
Hvad er Etiopiens nuværende BNP pr. indbygger?
Hvilken indkomstgruppe tilhører Etiopien i øjeblikket?
Aflæs Etiopiens økonomiske vækst pr. år i perioden 2009 -2016: https://tradingeconomics.com/ethiopia/gdp-growth-annual.

Beregn hvor meget økonomien er vokset i gennemsnit pr. år?
Beregn hvor mange procent den etiopiske økonomi vil skulle pr år fra 2018 – 2025 for at opfylde regerings mål om at blive et mellemindkomst land.
Skal væksten for 2018 – 2025 være højere, lavere eller tilsvarende væksten for 2009 – 2016, hvis Etiopien skal blive et mellemindkomst land?

Markedsintervention

Hvilke boligforhold har migrantarbejdere i Etiopiens hovedstad?
Hvad er gennemsnitslønnen for en bygningsarbejder?
Diskuter fordele og ulemper ved statslig indblanding i f.eks. prisdannelse på f.eks. boligmarkedet og mindsteløn.