Spring til indhold

Et hav af muligheder

Tværfagligt undervisningsforløb i naturgeografi og samfundsfag om havmiljø og bæredygtighed.

Her kan du læse mere om Et hav af muligheder.

Et hav af muligheder

Undervisningsmateriale om bæredygtig global udvikling og forvaltning af marine naturressourcer.

For marine ressourcer (dvs. alle de fisk og skaldyr, der svømmer rundt ude i havet) er bæredygtige ressourcer helt afgørende brikker for en fremtid med mad nok til alle. Fisk er nemlig særligt gode til at reproducere sig selv, så længe de ikke overfiskes, eller vi ødelægger deres habitater. Derfor kræver det både, at vi behandler havmiljøet og fiskene ordentligt, så de ikke forsvinder.

Materialet er udviklet til et forløb i både naturgeografi og samfundsfag, og i flere tilfælde er der overlap i både temaer og litteratur. Eleverne vil derfor også skulle beskæftige sig med emner som internationalt samarbejde og udviklingsbistand, akvakultur og vildt fiskeri, forbrug og produktion samt flere andre afgørende temaer i undervisningen.

Materialet sætter således også fokus på de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, som alle medlemslandene i FN stemte igennem i 2015. I dette materiale indgår især mål 12 om ”ansvarligt forbrug og produktion” og mål 14, der handler om ”livet i havet”.

Lærervejledninger kan hentes her.Målgruppe:

Ungdomsuddannelserne

Fag:

Naturgeografi og samfundsfag