Spring til indhold

Danmark og Verdens Fattige

Danmark og verdens fattige er et filmbaseret, samfundsfagligt undervisningsmateriale, der fokuserer på udvikling og Danmarks udviklingsbistand.

 

Formålet med undervisningsmaterialet er at give undervisere en række faglige indgange til emnet "udvikling". Derudover fremstilles udviklingsbistanden som en af de konkrete måder, hvorpå Danmark agerer i en stadig mere globaliseret og kompleks verden. 

Igennem videoklip og forskelligartede opgaver præsenteres eleverne for Danmarks udviklingsbistand igennem historien. Derudover lægger materialet op til en diskussion af Danmarks mål i udenrigs- og udviklingspolitikken.

Du kan finde lærervejledningen her.

Målgruppe:

Ungdomsuddannelserne

Fag:
Materialet er udarbejdet til brug i samfundsfag på de gymnasiale uddannelser, men kan også bruges til tværfagligt samarbejde med naturgeografi og dansk samt i forbindelse med udarbejdelse af SRO, SRP og AT.