Spring til indhold

Undervisningsmateriale om FN's mål for bæredygtig udvikling

Materialet omfatter otte cases med øvelser om såvel råstoffer i Congo som klimaforandringer i Grønland, affald i Stillehavet og i Danmark.

 

De otte nye cases har følgende titler:
1. Solceller i Marokko
2. Skrald – affald eller råstoffer?
3. Råstoffer i mobilen – hvor kommer de fra?
4. Plastik i verdenshavene
5. Klimavidner – førstehåndsvidner til klimaforandringerne
6. Bæredygtig energi i 2050
7. Bæredygtige byer – vejen til en bæredygtig verden
8. Rent drikkevand til alle

Til hver case er der en introduktion og læsemateriale, og til de fleste øvelser er der til brug i undervisningen også film af forskellig varighed.

Lærervejledningen i naturgeografi er bygget op, så man kan plukke i de faglige områder, og derfor er det også individuelt, hvor meget tid det tager at gennemføre de enkelte øvelser. Afhængigt af hvor langt man er i skoleåret, og hvilke dele man har gennemgået før øvelsen, vil de enkelte øvelser kræve meget eller slet ingen forudgående forberedelse. Læs derfor øvelsen igennem, før du giver den til eleverne, da flere af de otte cases kræver, at man arbejder lidt med emnet forinden.

Download materialet inkl. lærervejledning som hæfte i én samlet pdf her.

Fag:
Naturgeografi i ungdomsuddannelserne på C- og B-niveau

Materialet inkl. filmklip findes også på: http://www.verdensmaalene.dk/undervisningsmaterialer-naturgeografi, hvor der ligger andre cases/øvelser udviklet af Globale Gymnasier. Alle cases/øvelser er gratis og kræver ikke login.

Netmediet Bias.nu har udviklet materialet i samarbejde med Geografilærerforeningen, Mellemfolkeligt Samvirke, UNDP, Globale Gymnasier og en række udvalgte geografilærere. Næstformand i Geografilærerforeningen Niels Vinther er forfatteren bag alle casene og øvelserne.