Spring til indhold

ACT! (Adapting to Climate Change in Time)

"A.C.T" er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i klodens klimaændringer sætter fokus på aktuelle klimatilpasningsløsninger verden rundt.

Her kan du læse mere om ACT!

Undervisningsmaterialet ACT

ACT!

Det overordnede formål med undervisningssitet er at udbrede viden om, hvordan vi tilpasser os et ændrende klima, både på et lokalt plan, nationalt plan og et globalt plan, således vi kan gå en bæredygtig og resilient fremtid i møde. Undervisningssitet består at temaerne "Når isen smelter", "Den afrikanske virkelighed" og "Europa under vand". Til hvert tema er der:

  • Film
  • Ressourcerum, herunder rapporter og forskningsresultater
  • Lærervejledning og opgavehæfte.

Faglige mål

Undervisningsmaterialet er udviklet til ungdomsuddannelserne stx, htx og hf,  i fagene geografi og samfundsfag på gymnasiets C og B niveau, men materialet kan med fordel anvendes i tværfaglige forløb som Naturvidenskabeligt Grundforløb og Almen Studieforberedelse. Med geografi / naturgeografi som omdrejningspunkt kan andre fag som eks biologi, fysik, kemi, samfundsfag mm. inddrages.

Lærervejledning

Lærervejledningen beskriver arbejdet med materialet og faglige mål, og opgavehæftet indeholder forslag til spørgsmål, øvelser og opgaver samt præsentation af arbejdsformer og produkter.

Du finder lærervejledning og opgavehæfte her.