Spring til indhold

Bæredygtig udvikling

Med FN’s 17 verdensmål er der sat en global ambition for, hvordan verden skal udvikle sig frem mod år 2030. 

Målet er en verden i balance uden ekstrem fattigdom og i bæredygtig vækst og udvikling – økonomisk, socialt, miljømæssigt – og hvor ingen er ladt tilbage.

Kan tang og alger bruges som flybrændstof?

Bæredygtig udvikling - en definition

ž”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”.  

Kilde: Brundtland-rapporten om miljø og udvikling, 1987.

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en definition

”Uddannelse og folkeoplysning, der tager ønsket om bæredygtig udvikling alvorligt med henblik på, at deltagerne får det bedst mulige grundlag for at kunne overveje og handle kompetent og engageret i samspil med andre i forhold til komplekse, kontroversielle problemstillinger - relateret til samspillet mellem naturmæssige, sociale og økonomiske forhold - af betydning for nuværende og kommende generationers livskvalitet og den globale udvikling.”

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) har til formål at udvikle børn og unges kompetencer, så de kan bidrage til og deltage i en retfærdig og bæredygtig udvikling.

Kilde: RCE Denmark

Emner og problematikker inden for bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling og bæredygtighed som begreb er en del af Fælles Mål for naturfag og læreplaner for ungdomsuddannelserne.

Bæredygtighed handler om mere end klima og naturressourcer. Det handler også om social og økonomisk bæredygtighed, medborgerskab og bekæmpelse af fattigdom.

Emner og problematikker inden for bæredygtig udvikling kan være:

  • Klimaforandringer
  • Fattigdomsreduktion
  • Landbrug og miljø
  • Bæredygtig produktion
  • Bæredygtig vækst
  • Sundhed
  • Bæredygtigt forbrug
  • Biodiversitet.