Spring til indhold

Fag og læreplaner

Her kan du finde links til læreplaner og vejledninger til fag samt information om årets emne til AT-forløb. 

Læs mere på Emu.dk

Barn i Tanzania

Læreplaner og vejledninger til fag

Uddannelsen til studentereksamen skal ifølge bekendtgørelsen have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. 
 
Uddannelsen skal udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans.
 
Du kan finde links til bekendtgørelser og vejledninger for udvalgte fag her:
Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Bekendtgørelse nr. 776, 2013.
 

AT-2017

Emnet til årets eksamen i almen studieforberedelse er "Menneskets forhold til naturen". Du kan finde inspiration til interessante problemstillinger i undervisningsmaterialerne i menuen. 

Læs mere om kravene til AT- eksamen på Emu.dk.