Spring til indhold

Tværgående temaer i fagene

Der er tre tværgående temaer, som er obligatoriske i fagene i folkeskolen:  it og medier, innovation og entreprenørskab samt sproglig udvikling.

Læs mere om Undervisningsministeriets tre tværgående temaer her.

Mange af de udfordringer, vi står overfor i dag, er globale i perspektiv og kræver nytænkning og innovative løsninger.

Innovation og entreprenørskab

Kreativitet, innovation og entreprenørskab lægger op til, at eleverne kan skabe nye og nyttige løsninger i forhold til blandt andet bæredygtighed.

Bæredygtighed og innovation er centrale temaer i Fælles Mål i natur-fag og samfundsfag. Tilegnelse af viden om bæredygtighed, innova-tion, entreprenørskab og kreativitet gør eleverne i stand til at omsætte viden til nye løsninger og produkter af værdi for såvel Danmark som resten af verden.

I forhold til innovation og entreprenørskab er det relevant at arbejde med FN´S Verdensmål og globale problemstillinger i undervisningen i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Du kan læse mere om innovation og entreprenørskab i fagene her.

It og medier

Undervisningsmaterialerne på U-WEB understøtter udvikling af elevernes digitale kompetencer - både som kreativ producent og som analyserende modtager.

Du kan læse mere om it og medier i fagene her.

Sproglig udvikling

I indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen kan arbejdet med undervisningsmaterialerne på U-WEB understøtte elevernes generelle læring i forløb med fokus på for eksempel faglig læsning og skrivning.

Du kan læse mere om sproglig udvikling i fagene her.