Spring til indhold

Interkulturelle kompetencer

Global undervisning er med til at styrke elevernes interkulturelle kompetencer i en globaliseret verden.

Interkulturelle kompetencer og viden om andre lande er både et spørgsmål om almen dannelse, men også et spørgsmål om færdigheder, som er essentielle i en global verden og på arbejdsmarkedet i dag.

Billedet viser den 12-årige dreng Santanu, som bor på en ø i floddeltaet Sundarbans i det østlige Indien.

Interkulturelle kompetencer - en definition

Tove Heidemann, leder af internationaliseringen i UC Syd, har i sin ph.d. defineret interkulturel kompetence, og ifølge Tove Heidemann er interkulturel kompetence mere end bare viden om andre landes kulturer, sprog, historie m.m. Det er også evnen til at handle og agere. Kompetencen kan opdeles i fem delaspekter:

  • Evnen til at kommunikere
  • Evnen til at anvende IT interaktivt
  • Evnen til at sætte sig i andres sted
  • Evnen til at indgå i nye grupper og at kunne samarbejde med nogen med en anden baggrund
  • Evnen til at kunne handle selvstændigt og refleksivt i komplekse, uforudsigelige situationer.

Global undervisning er med til at udvikle elevernes interkulturelle kompetencer.

Samarbejde og handel med udviklingslande

Hver fjerde danske virksomhed er afhængig af eksport. Danmark har ikke blot samhandel med vestlige lande men også med udviklingslande, og meget tyder på, at den handel vil blive større i løbet af de kommende år. Faktisk ligger cirka halvdelen af de 20 hurtigst voksende økonomier på det afrikanske kontinent. Her er der efterspørgsel efter danske løsninger til for eksempel bæredygtig energi.

Samarbejde og handel med udviklingslande er ikke kun vigtigt for Danmark. Udviklingslande efterspørger i stigende grad handel og investeringer som en vej ud af fattigdom. Det kræver, at vi har viden om udviklingslande og bæredygtighed. Og det kræver interkulturelle kompetencer at styrke samarbejdet til alles fordel. 

Danske elever

Gennem aktiv og kritisk stillingtagen klædes danske elever på til at påtage sig roller som globale medborgere i en kompleks verden, hvor interkulturelle kompetencer og global forståelse er en central del af elevernes dannelse samtidig med, at danske unge i deres voksenliv i stigende grad vil skulle rejse ud, arbejde og leve på tværs af grænser, samfund og kulturer. 

FN's verdensmål

Du kan læse mere om FN's Verdensmål her