Spring til indhold

Den globale medborger

Undervisning i globalt medborgerskab styrker mulighederne for at udvikle fællesskaber. 

Globalt medborgerskab handler om aktiv og kritisk stillingtagen, forståelse mellem kulturer, stille spørgsmålstegn ved egne værdier og indgå i verden på en ansvarlig måde.

Formålet med at undervise i globalt medborgerskab

Formålet med undervisning i globalt medborgerskab er, at eleverne udvikler kompetencer til at forstå og involvere sig i lokale og globale anliggender. Derfor er undervisning i globalt medborgerskab relevant i alle folkeskolens fag og i de gymnasiale uddannelser.

Folkeskolen skal f.eks. gøre eleverne i stand til at komme med forslag til handlinger på politiske problemstillinger, både lokalt og globalt (kompetencemål, samfundsfag, 8.-9. klasse). Bekendtgørelsen for "Styrkede gymnasiale uddannelser" vil styrke elevernes globale kompetencer gennem målrettet undervisning i sprog og kulturforståelse.

Ved at gøre eleverne i stand til at forstå, reflektere over og involvere sig i de nye udfordringer og muligheder, som globaliseringen skaber på tværs af grænser og kulturer, kan undervisning i globalt medborgerskab med fokus på verdens udviklingslande være med til at indfri målsætningerne for folkeskolen og de gymnasiale uddannelser.

Undervisning i globalt medborgerskab - en definition

UNESCO er en organisation under FN, som arbejder for at sikre fred og sikkerhed gennem internationalt samarbejde om uddannelse, kultur og videnskab.

UNESCO definerer undervisning i globalt medborgerskab (global citizenship education) som undervisning, der styrker mulighederne for at udvikle fællesskaber og skabe tilhørsforhold på tværs af grænser.

En pædagogisk vejledning til undervisning i globalt medborgerskab

Publikationen “Undervisning i globalt medborgerskab - Temaer og læringsmål” er den første pædagogiske vejledning fra UNESCO om læring og undervisning i globalt medborgerskab. Vejledningen indeholder forslag til, hvordan du i praksis kan arbejde med globalt medborgerskab i undervisningen med konkrete ideer til temaer til forskellige alderstrin, læringsmål og læringsudbytte.

Du kan finde den pædagogiske vejledning til “Undervisning i globalt medborgerskab -Temaer og læringsmål” her.

FN's verdensmål

Du kan læse mere om FN's Verdensmål her