Spring til indhold

Fag

Fælles Mål er udgangspunktet for planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen med et globalt perspektiv.

Læs mere om Fælles Mål for fagene på Emu.dk.

Bedre komfurer kan bevare Afrikas skove

En tværgående forståelse af globale udfordringer og muligheder forudsætter færdigheder, viden og kompetencer relateret til globale forhold - forankret i de enkelte fag.

Det globale perspektiv i fagene

Danida har i samarbejde med læringskonsulenter i Undervisnings-ministeriet kortlagt Fælles Mål i fagene dansk, engelsk, historie, samfundsfag, geografi, natur/teknologi og idræt med grøn og gul farve. Kortlægningerne kan du finde her på siden som PDF-filer.

Kortlægningen er en fortolkning af Fælles Mål i forhold til et globalt perspektiv. De grønne målpar i fagene er direkte globale mål, mens de gule målpar betyder, at målparret i faget kan anvendes til at under-støtte elevernes generelle læring i et forløb, fx faglig læsning og skrivning i fagene.
 

Kortlægning af Fælles Mål for de humanistiske fag

Kortlægning af Fælles Mål for naturfag

Kortlægning af Fælles Mål for praktiske/musiske fag