Spring til indhold

Sustainable 2.0

Sustainable 2.0 er et digitalt læremiddel om FN´s Verdensmål i en klimakontekst målrettet geografi og samfundsfag.

Læs mere om Sustainable 2.0.

Undervisningsmateriale om FN´s Verdensmål

Sustainable 2.0

Formålet med læremidlet er, at eleverne får en faglig, teoretisk viden om klimaudfordringen, og de processer, der ligger bag, samt hvordan mennesket er med til at påvirke klimaet.

Læremidlet består af syv kapitler, som kan downloades på iPad eller Mac. Hvert kapitel indeholder fagbegreber og øvelser:

  1. Introduktion
  2. Verdens tilstand og verdensmålene
  3. Ressourceknaphed og bæredygtigt forbrug
  4. Fødevareudfordringen
  5. Skov og natur
  6. Vand
  7. Byer.

Faglige mål

Læremidlet er udviklet til fagene biologi, geografi og samfundsfag (samt tværfaglige forløb) med udgangspunkt i Fælles Mål for fagene. Læremidlet understøtter de tværgående emner "it og medier" samt innovation og entreprenørskab".

Lærervejledning og målgruppe

Målgruppen er folkeskolens udskoling (7.-9. klasse). Der er udarbejdet en lærervejledning til læremidlet, som du kan downloade her: