Spring til indhold

Mål i verdensklasse

Et materiale til udskolingen om verdensmålene til verdens borgere.

Se materialet online her.

Jordkloden er i vores hænder

Mål i verdensklasse

Formålet med materialet er at udbrede kendskabet til og give inspiration til undervisning i:

  • Verdensmålene og globalt medborgerskab
  • Opretholdelse af international fred og sikkerhed
  • Fremme af bæredygtig udvikling og livsstil
  • Børn og unges rettigheder
  • Internationalt samarbejde.
Materialet består af:
  • En bog på dansk på 48 sider. Bogen kan også downloades i en engelsk pdf-udgave.
  • En hjemmeside.

Faglige mål

Materialet vil især kunne anvendes i dansk, engelsk, historie, geografi og samfundsfag samt tværfagligt, fx i forbindelse med projektopgaver, temauger og lignende.

Læs mere om, hvilke faglige mål materialet understøtter i afsnittene Kortlægning af Fælles Mål.

Lærervejledning og målgruppe

Målgruppen er unge i alderen 14-18 år.