Spring til indhold

Kystfiskerne og kampen om fisken

Filmbaseret undervisningsmateriale, der klæder eleverne på til at tage stilling og være med til at løse en af de store globale udfordringer: Overfiskeriet truer havmiljøet og millioner af kystfiskere rundt om i verden.

Kystfiskerne og kampen om fisken

Se trailer

https://youtu.be/XKxkneUlHpw

 

Tæt på problemstillingerne

Korte dokumentarfilm gør problemstillingerne nærværende for eleverne. Eleverne kommer tæt på to kystfiskerfamilier i Kenya og Danmark, der fisker og sælger deres fangst lokalt. Eleverne oplever hvordan de to fiskere på hver deres måde kæmper samme kamp mod store fiskeskibe, der ødelægger havbunden, tager alt med og kasserer millioner af ton fisk, der ikke er brug for.

 

Elevernes sætte på en svær og kreativ opgave

Filmene kommer hele vejen rundt om problemstillingerne og eleverne møder ikke kun kystfiskerne, men også relevante forskere, politikere og andre med interesse i den måde havet bliver udnyttet på. Eleverne arbejder blandt andet med FN’s Verdensmål og de får en forståelse for, hvordan de som magtfulde forbrugere selv er en del af de bæredygtige løsninger, der skal sikre et sundt og godt havmiljø til fremtiden.

 

Undervisningsmaterialet består af:

  • 2 lærervejledninger til samfundsfag og naturfag.
  • 8 portrætfilm om to kystfiskere i Danmark og Kenya
  • Johnny Krog fra Langø, Lolland Falster og Yahya Idarus fra Shella, Kenya
  • 9 temafilm
  • 3 debatfilm
  • Billedarkiv til opgaver

Faglige mål

  • Undervisning til folkeskolens 7.-9. klassetrin med udgangspunkt i Fællesmål
  • Monofagligt og tværfagligt indenfor fagene samfundsfag, geografi og biologi
  • Den fællesfaglige naturfagsprøve: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

Eleverne får indsigt i

Havets økosystem, overfiskeri, bundtrawlsfiskeri, eutrofiering, fødekæder, kystfiskeri, industrielt fiskeri, fiskekvoter, forbrugerens adfærd og magt, miljømærker, internationale aftaler, bæredygtig omstilling, politik, økonomi og globalisering med et særligt fokus på havet set fra kystfiskernes perspektiv samt FN’s 12. og 14. verdensmål.  

Du finder film, billeder og lærervejledninger til samfundsfag og naturfag på projektsitet www.kampen-om-fisken.dk

 

Kystfiskerne og kampen om fisken er produceret af Visual Story i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden.