Spring til indhold

I limbo

Dokumentarfilm og undervisningsmateriale om menneskehandel.

Slavehandlen er ikke afskaffet - 40 millioner mennesker i verden lever stadig under slavelignende forhold. Af dem bliver mindst 25 millioner udnyttet arbejdsmæssigt og økonomisk som gældsslaver. En stor del af dem er udsat for menneskehandel. Filmen ’I limbo’ handler om Edward og hans lange vej fra Nigeria til Europa.

Materialet indeholder:

Filmen giver mulighed for at sætte vigtige globale temaer på dagsordenen. Det meget konkrete og barske udgangspunkt kan danne rammen om arbejdet med fattigdom, ulighed og menneskerettigheder.
Samtidig kan Edwards historie lægge op til mere personlige perspektiveringer på danske unges oplevelser af familiers og fællesskabers betydning og dermed også deres egne erfaringer forbundet med at føle sig forkerte og ensomme.
Desuden beskriver filmen Edwards vej gennem det danske asylsystem, hans ophold på Sjælsmark og kampen for at blive anerkendt som en person, der er handlet.

Lærervejledningen indeholder opgaveforslag til selve filmen. Men der gives også bud på opgaver og aktiviteter knyttet til fagene: dansk, samfundsfag, kristendomskundskab og historie, og det tværfaglige samarbejde mellem disse.