Spring til indhold

Heksejagt

Heksejagt er en dokumentarfilm med tilhørende undervisningsmateriale om heksebørn i Nigeria

Heksejagt

15.000 børn er i de sidste 10 år blevet anklaget for at være hekse i Nigeria. Det er børn, der bliver udstødt af alle fællesskaber – mange bliver spærret inde, dræbt eller flygter til et udsat liv som gadebørn. Nogle børn får hjælp fra lokale og internationale NGO'er. Det er dem, filmen ’Heksejagt’ handler om.

Materialet indeholder

Dokumentarfilmen: Heksejagt

Lærervejledning med introduktion til læreren, opgaver og arbejdsark

Henvisning til Fælles Mål

Filmen giver mulighed for at sætte vigtige globale temaer på dagsordenen. Det meget konkrete og barske udgangspunkt kan danne rammen om arbejdet med fattigdom, ulighed, kulturmøde, menneskerettigheder, verdensmålene og det internationale samfunds handlemuligheder i forhold til enkeltlande.
Samtidig kan temaet om heksebørnene lægge op til mere personlige perspektiveringer på danske unges oplevelser af fællesskabers betydning og dermed også deres erfaringer forbundet med at føle sig forkerte og ensomme.

Lærervejledningen indeholder opgaveforslag til selve filmen. Men der gives også bud på opgaver og aktiviteter knyttet til fagene: dansk, samfundsfag, kristendomskundskab og historie, og det tværfaglige samarbejde mellem disse.