Spring til indhold

Etisk handel

Bog og websted om etisk handel, bæredygtighed, socialt ansvar og økologi.

Læs mere om etisk-handel.dk her.

Etisk-handel.dk er lavet som en supplerende hjemmeside til materialet ’Verden handler – etisk og fair?’.

Etisk-handel.dk

Etisk-handel.dk er en supplerende hjemmeside til materialet "Verden handler – etisk og fair?". På hjemmesiden finder du en lærervejled-ning, elevopgaver, herunder dilemmaer, film, personfortællinger, ud-dybning af relevante begreber inden for området etisk handel samt varemærker.

Materialet består af:

  • Elevbogen "Verden handler - etisk og fair?", 80 s. illustreret (PDF til download).
  • Websted: Etisk-handel.dk med fotoarkiv, lærervejledning, arbejdshæfte til elever samt fem film á cirka 5 minutters varighed.

Faglige mål

Etisk-handel.dk tager udgangspunkt i Fælles Mål for fagene geografi og samfundsfag.

Lærervejledning og målgruppe

I lærervejledningen til "Verden handler – etisk og fair?" er der korte metodiske og didaktiske anvisninger, der kan gøre det nemmere at plan- og tilrettelægge et samlet undervisningsforløb om etisk handel. Udgangspunktet er elevernes dagligdag, deres eget forbrug, arbejdsdeling, produktion, handel, distribution, forbrug og ikke mindst globale forhold og afhængigheden mellem lande med fokus på verdens fattige indbyggere. Du kan finde mål og forslag til forløb til:

  • Geografi (8.-10. kl.)
  • Samfundsfag (8.-10. kl.)