Spring til indhold

Sådan bor jeg

Et interaktivt websted, hvor du kan sammenligne børns levevilkår i Burkina Faso, Palæstina, Etiopien og en masse andre lande.

Læs mere om Sådan bor jeg her.

Et interaktivt verdenskort


Sådan bor jeg

Sådan Bor Jeg kan skoleelever komme på en virtuel jordomrejse og sammenligne børns levevilkår i hele verden. Gennem film, tekst, tal, opgaver og et spilelement bliver eleverne klogere på verdens lande og kulturer samt globale temaer. Lærere kan logge ind og tildele hver elev sin egen profil magen til den på børnene rundtomkring i verden.

Lærervejledning

Som lærer får du adgang til din egen opgavebank, hvor du kan tildele opgaver til klassen eller den enkelte elev. Du kan også oprette dine egne opgaver og 'hjernevridere'.

Du kan sagtens anvende Sådan Bor Jeg uden at oprette elevprofiler. Elevernes udbytte vil dog være langt større, når de kan sammenligne deres egne vilkår, boligforhold, vandforbrug osv. med børn i andre lande.

Du kan downloade lærervejledningen her.

Målgruppe og fag

Målgruppe: Indskoling og mellemtrin

Fag: Natur/teknologi og dansk.