Spring til indhold

Dyr i bevægelse

Et undervisningsmateriale om mennesker og dyr i Afrika. Materialet er udarbejdet af Batavia Media i samarbejde med Katrinedalskolen i Svinninge, og filmklippene er optaget i Zambia.

Læs mere på websitet Bliv Naturligvis.

Levevilkår for dyr

Dyr er opstået og udviklet i samspil med naturen omkring dem. Nogle er tilpasset kulde, andre varme. Det er vigtigt for dyrene, at de har føde og vand og kan gå i skjul.

 

Temaet handler om dyrenes bevægelser og udtryksmåder, og temaet er inddelt i seks dele.

 

1) Først ser eleverne en film om de afrikanske dyrs liv og bevægelser. 
Klik her for at se Livet på Savannen.

 

2) Dernæst lytter eleverne til lydfilder med dyrenes lyde.

Klik her for at høre afrikanske dyrelyde.

Læs mere om anvendelsen af dyrelyde i undervisningen her.

3) Så skal eleverne sammenligne den nye viden med relevante danske dyr.

 

4) Eleverne arbejder dernæst med de afrikanske dyrs bevægelser ud fra et tilrettelagt forløb med et lydspor med afrikanske trommer.

Klik her for at høre lydsporene på Soundcloud.

Læs mere om anvendelsen af afrikanske trommer her.

 

5) Klassen arbejder med tekster om dyrenes liv i pågældende klimazone og naturområde.

Klik her for at finde teksten Dyrene på savannen.  

 

6) Eleverne danser en koreograferet dans. De to dansefilm er inspireret af dyreoptagelserne i filmen Dyrene på savannen. "Kampdans" viser forskellige dyrs måder at kæmpe om området og hunner. "Hestedansen" illustrerer, hvorledes vildheste, zebraer og giraffer finder deres føde i forskellige højder.
Klik her for at se Kampdans.

Klik her for at se Hestedans.

Læs mere om lærervejledningen til dansen her.

Læs mere om koreografien her.

 

Klimaforandringer i Afrika rammer dyrelivet

Dyrene på savannen er i forvejen tilpasset klimaet. Så det burde jo ikke være noget problem, at temperaturen på kloden stiger? Men selv små ændringer i jordens gennemsnitstemperatur kan få stor betydning for mennesker og dyr.

Temaet handler om klimaforandringer og deres indflydelse på naturen og dyrelivet.

I dette tema handler filmen om de afrikanske dyrs møde med klimaforandringer.
Klik her for at se filmen Klimatruslen.

 

Klassen arbejder med tekster om dyrenes liv i den ændrede klimazone og det ændrede naturområde.
Klik her for at finde teksten om Klimatrusler.

Klik her for at læse om læringsstrategier, der belyser klimaforandringernes effekt på dyr og natur.


Levevilkår for mennesker og dyr

Mennesker lægger pres på naturområdet og dyrenes habitat gennem landbrug, skovrydning og ureguleret jagt /krybskytteri. Mennesker har de samme basale behov for at overleve, som dyrene har. De skal alle have vand, føde og beskyttelse.

 

Temaet handler om dyrenes møde med menneskenes ekspansion.
I dette tema handler filmen om de afrikanske dyrs møde med menneskenes ekspansion.
Klik her for at se filmen Menneskene kommer.


Klassen arbejder med tekster om dyrenes liv i sammenstødet med menneskene.
Klik her for at finde teksten om Menneskenes ekspansion.

Klik her for at læse om læringsstrategier, der belyser menneskenes påvirkning på de afrikanske dyr.

Målgruppe og fag:
Grundskolen 4.-6. klasse

 

Fagene: Idræt, Natur/teknologi