Spring til indhold

Børnene på Silkevejen

Et undervisningsmateriale om børn og unge, der bor på den gamle handelsrute mellem Kina og Europa.

”Børnene på Silkevejen” er et undervisningsmateriale bestående af 5 film á 20 min. samt 5 elevark og 2 overordnede temaer om børn og unge, der bor på den gamle handelsrute mellem Kina og Europa kaldet ”Silkevejen”.

Materialet rummer bl.a. temaer som "Hvem er du? – drømme, forventninger og muligheder", "Talent – kroppen som udtryksform", "Faktion", "At være ung i verden" og "Menneskerettigheder". Desuden er her ekstra filmsekvenser samt en række arbejdsforløb og elevark.

Film m.v. kan ses på Filmcentralen:

http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/boernene-paa-silkevejen#.WnK6wGaouUm

Materialet er udarbejdet til historie, dansk og samfundsfag, og giver bud på, hvordan filmene og elevark kan bruges i undervisningen på mellemtrinnet og udskolingen. Blandt andet ved at inddrage landet og stederne, hvor børnene bor.

Klassetrin:
4.-9. klasse

Fag:
Historie, dansk og samfundsfag
Filmen ”Akrobat” kan også bruges i idræt.
Filmen ”Musik i blodet” kan også bruges i musik.