Spring til indhold

Verdensmål.nu

Boost din undervisning i Verdensmålene
Verdensmål.nu består af elevbøger målrettet naturfagene 1.-3., 4.-6. og 7.-9. klasse, samt læringssitet verdensmål.nu og dr.dk/verdensmål. Du kan finde lærevejledning her, med klikbare link til filmklip, og digitale bladrebøger til præsentation på storskærm.

Verdensmålene er omdrejningspunkt
Målet med Verdensmål.nu er, at eleverne opnår faglig viden, indsigt og handlekompetence i forhold til problemstillinger, som præger vores tid. Hvordan takles bæredygtighed, klimaudfordringer og et sundere liv for alle her og i den 3. verden. Vi har kun Jorden til låns, og vi skal derfor passe godt på den.

Eleverne kan gøre en forskel
Eleverne skal opleve, at de kan være med til at gøre en forskel, og at deres handlinger har betydning. Eleverne skal være rollemodeller og agere verdensmålsambassadører, der passer på vores Jord og bruger ressourcer med omtanke.

Sådan er temaet bygget op
Verdensmål.nu er struktureret i fire undertemaer med filmklip, korte elevtekster og nærværende og praktiskorienterede opgaver. Opgaverne tager afsæt i problematikkerne: Sundhed og bæredygtighed, Den store verden, Børneliv og Gør en forskel. I kan vælge at benytte Verdensmål.nu i sin helhed eller fokusere på udvalgte elementer.

Download lærervejledningen her