Spring til indhold

Verden i børnehøjde

"Verden i børnehøjde" er et projekt til indskolingen, som er udviklet af Globale Skolepartnerskaber og SOS Børnebyerne.  

Du kan læse mere om projektet her.

Projektet Verden i børnehøjde henvender sig til indskolingen

Verden i børnehøjde

Som en del af projektet har MUNDU - center for global dannelse udarbejdet et undervisningsmateriale, som kan fungere som et idékatalog i et globalt undervisningsforløb. Undervisningsmaterialet består af:

Fælles Mål og tværgående emner

Undervisningsmaterialet "Verden i børnehøjde" understøtter Fælles Mål for dansk, engelsk, natur/teknologi og musik samt det tværgående emne "It og medier". Idékataloget lægger op til at etablere partnerskaber med skoler i udviklingslande med brug af skype-møder.

Målgruppe og relevante fag

Målgruppe: Indskolingen.

Relevante fag: Dansk, engelsk, natur/teknologi og musik.