Spring til indhold

SamirNepal.dk

SamirNepal.dk er et gratis undervisningsmateriale til engelsk i 0.-4. klasse. 

Læs mere om SamirNepal.dk her.

Samir går i skole i Nepal

SamirNepal.dk

SamirNepal.dk er et gratis undervisningsmateriale, som er udarbejdet af Grethe Grøn-kjær og Bo Westersø. SamirNepal.dk består af:
  • Otte "Lessons" til engelsk i indskolingen
  • Flerfaglige emner som f.eks. penge, musik og mobiltelefoner
  • Tre lydbøger om Samir (My name is Samir, Samir in School og Samir lives in Bhaktapur)
  • Video
  • Lærervejledning.

Fælles Mål og tværgående emner

SamirNepal.dk understøtter den målrettede undervisning henimod opfyldelsen af Fælles Mål for engelsk i 0.-4. klasse, men materialet knytter også an til Fælles Mål for dansk, musik, matematik og billedkunst i indskolingen. 

Herudover tilgodeser materialet tværgående emner som it og medier, sproglig udvikling og elevernes alsidige udvikling.

Målgruppe og relevante fag

Indskoling: 0.- 4. klasse
Fag: Engelsk, dansk, musik, matematik og billedkunst.