Spring til indhold

Modige frontkæmpere i det globale Syd

Seks personlige beretninger om indsatsen for en bæredygtig udvikling.

Læs mere på Envice.dk

Modige frontkæmpere i det globale Syd

Hæftet kan danne udgangspunkt for undervisningsforløb om bære-dygtig udvikling i det globale Syd, eller det kan bruges som supple-ment i andre forløb og i sammenhæng med andet undervisnings-materiale, hvor det kan bidrage med konkrete cases fra fire lande i Syd: Tanzania, Kenya, Nigeria og Indien.

Alle cases handler om presserende problemer på miljø- og klima-området i Afrika og Indien, og om mennesker, der på trods af mange udfordringer, gør en stor indsats lokalt for at fremme en mere bæredygtig udvikling.

Målgruppe og fag

Hæftet er målrettet undervisningen i geografi/naturgeografi og samfundsfag på gymnasiet og HF, og materialet kan også anvendes til tværfaglige projekter, studieretningsprojekter (SRP) samt almen studieforberedelsesforløb (AT) eller indgå i f.eks. en temauge.

Undervisningsvejledning

Der er en undervisningsvejledning med forslag til undervisnings-forløb, som du kan downloade her.