Spring til indhold

Hvordan brødføder vi verden?

Et hæfte om hvordan vi sikrer mad til alle – nu og i fremtiden.

Fotografi fra undervisningsmaterialet Hvordan brødføder vi verden?

Fag og niveau

Materialet er til samfundsfag og naturgeografi på C-, B- og A-niveau.

Læs mere

Læs mere på Forlagetcolumbus.dk